Kodeks Przedszkolaka

KODEKS PRZEDSZKOLAKADziecko powinno mieć prawo do bycia tym, kim jest. Ma ono prawo do swego dziecięcego świata, z którego musi stopniowo wyrastać, podejmując coraz trudniejsze zadania.  Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość psychofizyczną i niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznane dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój osobowości ,a także możliwości pozytywnej samorealizacji swojego losu.

  

                         PRZEDSZKOLAK MA PRAWO:

•Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności  proponowanych przez przedszkole

•Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo

•Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw

•Mieć i wyrażać swoje zdanie

•Prosić o to czego chce, ale nie żądać tego

•Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje

•Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować

•Do indywidualnego tempa rozwoju

•Popełniać błędy i zmieniać zdanie

•Do swojej prywatności, samotności i niezależności

•Do nienaruszalności cielesnej

•Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego

•Do snu i wypoczynku jeśli tego potrzebuje

 

 

W każdej z grup , już na początku roku przedszkolnego, dzieci wspólnie nakreśliły zasady dobrego zachowania w przedszkolu.

 

KODEKS  DOBREGO  ZACHOWANIA

 

1. Jestem dobrym kolegą i dobrą koleżanką.

2. Szanuję innych, a inni szanują mnie – słuchamy siebie nawzajem.

3. Pomagam kolegom i koleżankom.  

4. Jestem miły i uprzejmy.

5.  Zabawki są wspólne więc dzielę się nimi z innymi.

6.  Szanuję zabawę kolegów i nie niszczę ich pracy.

7.  Dbam o czystość i porządek w sali.

8.  Zostawiam porządek w miejscu pracy i zabawy.

10. Szanuję cudzą własność.

11.  Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.

12.   W sali chodzę spokojnie, bo wiem, że pobiegać mogę w przedszkolnym ogrodzie.

13.   Grzecznie i spokojnie rozmawiam z kolegami i z dorosłymi.

14.   Używam czarodziejskich słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

15.   Pamiętam o ważnych słowach:  dzień dobry, do widzenia.

16.   Staram się nie hałasować.

17.  Wychodzę z sali, przedszkola i ogrodu przedszkolnego tylko za zgodą nauczyciela.

18.Szanuję przyrodę, pomagam zwierzętom, nie niszczę roślin.

 

  

REGUŁY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W SZATNI  

 

•Spokojnie przebieramy się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,

•Starannie składamy swoją odzież, buty i odkładamy na swoją półkę,

•Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie, jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki),

•Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.

•Przy rozbieraniu się – pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu),

•Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy,

•Staramy mówić umiarkowanym głosem – zwłaszcza gdy odbywają się zajęcia w holu sąsiadującym z szatnią,

•Nie zabieramy i nie przenosimy rzeczy z innych półek.

 

  ZASADY ZACHOWANIA W SALI :

 

•Bezpiecznie poruszamy się po sali – nie biegamy,

•Nie bijemy innych dzieci

•Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję,

•Mówimy umiarkowanym głosem

•Dzielimy się wszystkim oraz zabawkami przyniesionymi z domu,

•Utrzymujemy porządek w miejscu zabawy – sprzątamy po sobie,

•Szanujemy zabawki,

•Przestrzegamy ustalonych zasad podczas zabaw dowolnych.

 

REGUŁY ZACHOWAŃ w ŁAZIENCE:

 

Higiena potrzeb fizjologicznych:

•Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,

•Zawsze po sobie spłukujemy toaletę,

•Zawsze myjemy ręce po skorzystaniu z toalety.

Myjemy ręce:

•Przed posiłkami i po ich spożyciu,

•Przed oglądaniem książek,

•Po wyjściu z toalety,

•Po przyjściu z ogrodu przedszkolnego.

Sposób mycia dłoni:

•Podwijamy rękawy, aby się nie zamoczyły

•Moczymy dłonie i namydlamy,

•Płuczemy dłonie wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną,

•Zakręcamy kran,

•Otrząsamy ręce z wody nad umywalką, aby nie zamoczyć posadzki

•Wycieramy  dokładnie dłonie,

•Na właściwym wieszaku odwieszamy ręcznik

•Odwijamy rękawy.

 

 

REGUŁY ZACHOWANIA PODCZAS POBYTU W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM:

 

•Korzystamy z urządzeń drewnianych za zgodą nauczyciela i zgodnie z  Regulaminem Placu Zabaw,

•Pod zjeżdżalnią ustawiamy się w rzędzie oczekując na swoją kolej

•Nie sypiemy piaskiem, nie wysypujemy piasku poza piaskownicę

•Szanujemy zabawki, dbamy o piłki, rowerki I zabawki używane w piaskownicy

•Zgłaszamy chęć skorzystania z toalety nauczycielowi,

•Nie rozmawiamy z osobami  znajdującymi się poza placem zabaw (tj. za ogrodzeniem),

•Bawimy się w wyznaczonej przez nauczyciela części ogrodu,

•Zgłaszamy nauczycielowi ewentualne odebranie dziecka.

 

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS SPACERÓW I WYCIECZEK:

 

•Idziemy w parach z kolegą, koleżanką przydzieloną przed wyjściem,

•Stosujemy się do ustalonych przed imprezą zasad.

•Schodzimy ze schodów trzymając się poręczy,

•Nie oddalamy się od nauczyciela.