Kodeks przedszkolaka

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Dziecko powinno mieć prawo do bycia tym, kim jest. Ma ono prawo do swego dziecięcego świata, z którego musi stopniowo wyrastać, podejmując coraz trudniejsze zadania.  Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość psychofizyczną i niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznane dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój osobowości ,a także możliwości pozytywnej samorealizacji swojego losu.

PRZEDSZKOLAK MA PRAWO:

 • Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności  proponowanych przez przedszkole
 • Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
 • Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw
 • Mieć i wyrażać swoje zdanie
 • Prosić o to czego chce, ale nie żądać tego
 • Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje
 • Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować
 • Do indywidualnego tempa rozwoju
 • Popełniać błędy i zmieniać zdanie
 • Do swojej prywatności, samotności i niezależności
 • Do nienaruszalności cielesnej
 • Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego
 • Do snu i wypoczynku jeśli tego potrzebuje

W każdej z grup , już na początku roku przedszkolnego, dzieci wspólnie nakreśliły zasady dobrego zachowania w przedszkolu.

KODEKS  DOBREGO  ZACHOWANIA

 1. Jestem dobrym kolegą i dobrą koleżanką.
 2. Szanuję innych, a inni szanują mnie – słuchamy siebie nawzajem.
 3. Pomagam kolegom i koleżankom. 
 4. Jestem miły i uprzejmy.
 5. Zabawki są wspólne więc dzielę się nimi z innymi.
 6. Szanuję zabawę kolegów i nie niszczę ich pracy.
 7. Dbam o czystość i porządek w sali.
 8. Zostawiam porządek w miejscu pracy i zabawy.
 9. Szanuję cudzą własność.
 10. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.
 11. W sali chodzę spokojnie, bo wiem, że pobiegać mogę w przedszkolnym ogrodzie.
 12. Grzecznie i spokojnie rozmawiam z kolegami i z dorosłymi.
 13. Używam czarodziejskich słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
 14. Pamiętam o ważnych słowach:  dzień dobry, do widzenia.
 15. Staram się nie hałasować.
 16. Wychodzę z sali, przedszkola i ogrodu przedszkolnego tylko za zgodą nauczyciela.
 17. Szanuję przyrodę, pomagam zwierzętom, nie niszczę roślin.

REGUŁY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W SZATNI  

 • Spokojnie przebieramy się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
 • Starannie składamy swoją odzież, buty i odkładamy na swoją półkę,
 • Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie, jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki),
 • Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
 • Przy rozbieraniu się – pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu),
 • Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy,
 • Staramy mówić umiarkowanym głosem – zwłaszcza gdy odbywają się zajęcia w holu sąsiadującym z szatnią,
 • Nie zabieramy i nie przenosimy rzeczy z innych półek.

ZASADY ZACHOWANIA W SALI :

 • Bezpiecznie poruszamy się po sali – nie biegamy,
 • Nie bijemy innych dzieci
 • Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję,
 • Mówimy umiarkowanym głosem
 • Dzielimy się wszystkim oraz zabawkami przyniesionymi z domu,
 • Utrzymujemy porządek w miejscu zabawy – sprzątamy po sobie,
 • Szanujemy zabawki,
 • Przestrzegamy ustalonych zasad podczas zabaw dowolnych.

REGUŁY ZACHOWAŃ w ŁAZIENCE:

Higiena potrzeb fizjologicznych:

 • Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,
 • Zawsze po sobie spłukujemy toaletę,
 • Zawsze myjemy ręce po skorzystaniu z toalety.

Myjemy ręce:

 • Przed posiłkami i po ich spożyciu,
 • Przed oglądaniem książek,
 • Po wyjściu z toalety,
 • Po przyjściu z ogrodu przedszkolnego.

Sposób mycia dłoni:

 • Podwijamy rękawy, aby się nie zamoczyły
 • Moczymy dłonie i namydlamy,
 • Płuczemy dłonie wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną,
 • Zakręcamy kran,
 • Otrząsamy ręce z wody nad umywalką, aby nie zamoczyć posadzki
 • Wycieramy dokładnie dłonie,
 • Na właściwym wieszaku odwieszamy ręcznik
 • Odwijamy rękawy.

REGUŁY ZACHOWANIA PODCZAS POBYTU W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM:

 • Korzystamy z urządzeń drewnianych za zgodą nauczyciela i zgodnie z  Regulaminem Placu Zabaw,
 • Pod zjeżdżalnią ustawiamy się w rzędzie oczekując na swoją kolej
 • Nie sypiemy piaskiem, nie wysypujemy piasku poza piaskownicę
 • Szanujemy zabawki, dbamy o piłki, rowerki I zabawki używane w piaskownicy
 • Zgłaszamy chęć skorzystania z toalety nauczycielowi,
 • Nie rozmawiamy z osobami  znajdującymi się poza placem zabaw (tj. za ogrodzeniem),
 • Bawimy się w wyznaczonej przez nauczyciela części ogrodu,
 • Zgłaszamy nauczycielowi ewentualne odebranie dziecka.

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS SPACERÓW I WYCIECZEK:

 • Idziemy w parach z kolegą, koleżanką przydzieloną przed wyjściem,
 • Stosujemy się do ustalonych przed imprezą zasad.
 • Schodzimy ze schodów trzymając się poręczy,
 • Nie oddalamy się od nauczyciela.