Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku

Przedszkole Leśne Ludki w Mieścisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole-miescisko.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-07-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi nie jest w stosunku minimum 3:1,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Strzelecki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 42-98-010

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Leśne Ludki
 • Adres: ul. Kościuszki 9
  62-290 Mieścisko
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 614278077

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

A. Budynek Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku przy ul. Kościuszki 9

 1. Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście. Aby dostać się na teren przedszkola, należy pokonać jedną z dwóch furtek.
 2. Jest to budynek parterowy z podpiwniczeniem, w którym znajdują się pomieszczenia gospodarcze oraz kotłownia, do których wejście mają tylko upoważnione do tego osoby.
 3. Do przedszkola można wejść dwoma wejściami:
  • pierwsze przeznaczone dla personelu oraz dostawców - od strony Domu Kultury
  • drugie dla rodziców/opiekunów prawnych oraz petentów – od strony Ośrodka Zdrowia
 4. Drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.
 5. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon, który służy do przywołania odpowiedniej osoby:
  • 1 – grupa „Krasnale” – Pani Izabella Kozikowska
  • 2 – grupa „Misie” – Pani Beata Wankowska
  • 3 – sekretariat – dyrektor Przedszkola Danuta Ciszewska
 6. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 7. W budynku nie ma wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 8. W odległości 10 m od przedszkola znajduje się parking gminny, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online. W razie potrzeby po wcześniejszym umówieniu jest możliwość zapewnienia usługi tłumacza języka migowego.

B. Budynek Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku przy ul. Wągrowieckiej 19

 1. Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście. Aby dostać się na teren przedszkola, należy pokonać jedną z dwóch furtek.
 2. Jest to budynek piętrowy. Na parterze odbywają się zajęcia dydaktyczne, zaś na piętrze zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Wejście do przedszkola jest od strony tylnej budynku.
 4. Drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.
 5. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon, który służy do przywołania odpowiedniej osoby:
  • 1 – grupa „Wiewiórki” – Pani Dominika Lemańska
  • 2 – grupa „Jeże” – Pani Iwona Chudzicka
  • 3 – grupa „Skrzaty” – Pani Ewa Baranowska
  • 4 - szkoła
 6. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 7. W budynku nie ma wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 8. W odległości 20 m od przedszkola znajduje się nieutwardzony parking gminny, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online. W razie potrzeby po wcześniejszym umówieniu jest możliwość zapewnienia usługi tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W celu ułatwienia nawigacji po stronach witryny, dla osób korzystających z klawisza TAB klawiatury, został wdrożony mechanizm umożliwiający szybkie przejście do najważniejszych elementów strony (menu, treść, wyszukiwarka),
W celu łatwego zidentyfikowania aktualnego miejsca kursora wdrożono czytelny focus dla wszystkich elementów strony.

Serwis wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak: zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe i tablety.

Inne informacje i oświadczenia

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu: Deklaracja Dostępności
Data utworzenia: 2020-09-15
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:  
Osoba wprowadzająca dokument: Patrycja Witucka
Dokument wyświetlono: 21
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian