Rada Rodziców ustaliła komitet rodzicielski w wysokości 30 zł płatny na poniższe dane:

Rada Rodziców przy przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku
ul. Kościuszki 9, 62-290 Mieścisko
nr konta 65 9065 0006 0030 0300 4470 0001