Dokumenty jakie należy złożyć:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2022/2023
  2. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – dołączone do  każdej karty zgłoszenia  dziecka do przedszkola
  3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
  4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Pliki do pobrania:
(Aby pobrać plik kliknij na jego nazwę)