Dokumenty jakie należy złożyć:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2023/2024
  2. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
  3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – dołączone do  każdej karty zgłoszenia  dziecka do przedszkola
  4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Pliki do pobrania:
(Aby pobrać plik kliknij na jego nazwę)