VI Przegląd muzyczny „ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE”

Organizatorem przeglądu było Przedszkole Publiczne „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grup ,,Misie" i ,,Wiewiórki", Nadia , Oliwia , Kacper. Celem konkursu była integracja środowisk przedzszkolnych, uwrażliwienie na piękno kolęd bożonarodzeniowych, wspólna integracja dzieci, rodziców i opiekunów. Dziękujemy za zaproszenie!