Rekrutacja

Pliki do pobrania:

(Aby pobrać plik kliknij na jego nazwę)

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku 

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Zarzadzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 stycznia 2018

Potwierdzenie woli dziecka

 

 

Rekrutacja do Przedszkola „Leśne Ludki”w Mieścisku

na rok szkolny 2018/2019

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice / opiekunowie  dzieci  uczęszczających do Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku składają na kolejny rok szkolny

Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej w terminie od 26 lutego - 2 marca 2018r.

 

 

 

Nabór do Przedszkola „Leśne Ludki” rozpocznie się 5 marca 2018r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w piśmie  Wójta Gminy Mieścisko z

dnia 30 stycznia 2018 r. nr OST.4424.10.2018 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola: 

1.     od dnia 05.03.2018r. do 23.03.2018r . - składanie wniosków o przyjęciedo przedszkola do dyrektora przedszkola

2.     od dnia 26.03.2018r. - do dnia 30.03.2018r  - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

3.     w dniu 03.04.2018r.  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu 

4.   od dnia 04.04.2018r. do dnia 13.04.2018r. - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia  

5.  Dnia   16.04.2018r.  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu 

 

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola: 

1.     od dnia 17.04.2018r. do 27.04.2018r . - składanie wniosków o przyjęcie

do przedszkola do dyrektora przedszkola

2.     od dnia 30.04.2018r. - do dnia 11.05.2018r- weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

3.     w dniu 18.05.2018r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu 

4.     od dnia 21.05.2018r. do dnia 25.05.2018r- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez złożenie pisemnego oświadczenia  

5.   Dnia 28.05.2018r.  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu .

Dokumenty jakie należy złożyć:

1.     Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

2.     Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych –

dołączone do  każdej karty zgłoszenia  dziecka do przedszkola

3.     Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

4.     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

 

Załączniki do pobrania:

 

  1. Pismo Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 stycznia 2018 roku nr OST.4424.10.2018
  2. Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2018/2019
  3. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
  4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – dołączone do każdej karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
  5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
  6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka