Rekrutacja

Pliki do pobrania:

(Aby pobrać plik kliknij na jego nazwę)

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku 

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Zarzadzenie nr 240 Wójta Gminy Mieścisko

 

 

 

Rekrutacja do Przedszkola „Leśne Ludki”

w Mieścisku na rok szkolny 2017/2018

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice / opiekunowie  dzieci  uczęszczających do Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku składają na kolejny rok szkolny Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej w terminie od 13 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017 r.

 

 

Nabór do Przedszkola „Leśne Ludki” rozpocznie się 20 lutego 2017 r.  

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w Zarządzeniu Nr 240 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola: 

1.     od dnia 20.02.2017r. do 13.03.2017r. - składanie wniosków o przyjęcie

do przedszkola do dyrektora przedszkola

2.     od dnia 14.03.2017r. - do dnia 20.03.2017r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

3.     w dniu 21.03.2017 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz

na stronie internetowej przedszkola

4.     od dnia 22.03.2017r. do dnia 03.04.2017r. - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia  

5.     06.04.2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz

na stronie internetowej przedszkola.

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola: 

1.     od dnia 07.04.2017r. do 19.04.2017r. - składanie wniosków o przyjęcie

do przedszkola do dyrektora przedszkola

2.     od dnia 20.04.2017r. - do dnia 25.04.2017r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

3.     w dniu 15.05.2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz

na stronie internetowej przedszkola

4.     od dnia 16.05.2017r. do dnia 19.05.2017r. - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez złożenie pisemnego oświadczenia  

5.     22.05.2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz

na stronie internetowej przedszkola.

Dokumenty jakie należy złożyć:

1.     Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

2.     Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – dołączone do każdej karty zgłoszenia  dziecka do przedszkola

3.     Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

4.     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Załączniki do pobrania:

1.     Zarządzenie Nr 240 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola

na rok szkolny 2017/2018

2.     Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2017/2018

3.     Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

4.     Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – dołączone do każdej karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

5.     Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

6.     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka