Rekrutacja

Pliki do pobrania:

(Aby pobrać plik kliknij na jego nazwę)

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku 

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Potwierdzenie woli dziecka

Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko dotyczące rekrutacji 2020/2021

 

 

 

Dokumenty jakie należy złożyć:

1.     Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

2.     Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – dołączone do  każdej karty zgłoszenia  dziecka do przedszkola

3.     Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

4.     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

 

Załączniki do pobrania:

 

  1. Pismo Wójta Gminy Mieścisko z dnia 16 stycznia 2020 roku nr OST.4450.1.2020
  2. Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2020/2021
  3. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/ 2021
  4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – dołączone do każdej karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
  5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
  6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka