Pasowanie na Przedszkolaka grupa dzieci 5-6 letnie

Dnia 2 października  odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka w grupach ,,Sowy", ,,Wiewiórki" i ,,Misie". 

Każda z grup przedstawiła program artystyczny, były wiersze, piosenki i tańce.  Po programie artystycznym Pani Dyrektor Danuta Ciszewska pasowała  dzieci specjalnym ołówkiem. Grupa ,,Wiewiorki' złożyła w imeniu wszystkich dzieci życzenia z okazji zbliżającego się  Dnia Nauczyciela