Informuję, że rekrutacja do Przedszkola "Leśne Ludki " w Mieścisku

na rok szkolny 2023/2024

odbywa się od dnia 06.02.2023 r. do dnia 03.03.2023 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać w sekretariacie

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 16.00,

bądź ze strony internetowej przedszkola - zakładka REKRUTACJA.

 

                                                                                                                                                       Dyrektor Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku

                                                                                                                                                                      /mgr Danuta Ciszewska/