Dzięki staraniom Pani Dyrektor Danuty Ciszewskiej

w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

przedszkole otrzymało dofinansowanie

w wysokości 3000,00 złotych.

Na ten cel ze środków własnych przeznaczono 750 zł.

Otrzymane środki będą przeznaczone na promocję czytelnictwa wśród wychowanków przedszkola oraz ich rodzin.