Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządowca

pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej oraz jednostek samorządowych,

składamy najserdeczniejsze życzenia

wielu sukcesów zawodowych,

satysfakcji z realizacji zadań podejmowanych dla dobra społeczności lokalnej.

Życzymy, aby podejmowany trud był zauważony i doceniony przez całą wspólnotę samorządową.

 

Dyrektor, pracownicy oraz dzieci

z Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku