Kontakt

Przedszkole,,Leśne Ludki" w Mieścisku

Organ prowadzący Gmina Mieścisko

 

Powiat wągrowiecki

 

Województwo wielkopolskie

 

ul. Kościuszki 9

62-290 Mieścisko

 

Tel: 061 - 427 - 80 - 77

 

e-mail: przedszkole.lesneludki@wp.pl

Organ prowadzący- Gmina Mieścisko

e-mail:ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl 

 strona informacyjna gminy Mieścisko - www.miescisko.info