Zajęcia Logopedyczne

 

Zajęcia dla dzieci od Logopedy:

Zajęcie -25.03.2020r. Temat : Gimnastyka buzi i języka

30.03.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głosek : l, z, cz, k, r, f

06.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski c

06.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski cz

06.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski g

06.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski l

06.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski r

06.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski w

06.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski z

14.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski dż

14.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski k

14.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski z

14.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski l

14.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski r

14.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski w

20.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski w

20.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski l

20.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski r

20.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski dz

20.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski dż

20.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski g

20.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski t

27.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski c

27.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski l

27.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski g

27.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski t

27.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski r

27.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski dż

27.04.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski w

04.05.2020r. Temat : Wymowa głosek w i f

04.05.2020r. Temat : Wymowa głosek g i k

04.05.2020r. Temat : Wymowa głoski t

04.05.2020r. Temat : Wymowa głoski r

04.05.2020r. Temat : Wymowa głoski dż

04.05.2020r. Temat : Wymowa głoski l

                                                                         11.05.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski l

                                                                        11.05.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski r

                                                                      11.05.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski c, cz

                                                                     11.05.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski t

                                                                    11.05.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski dż

                                                                   11.05.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski k,g

                                                                      18.05.2020r. Temat : Wymowa głoski dż

                                                                    18.05.2020r. Temat : Wymowa głoski t

                                                                    18.05.2020r. Temat : Wymowa głoski  g

                                                                     18.05.2020r. Temat : Wymowa głoski  l

                                                                     18.05.2020r. Temat : Wymowa głoski  r

                                                                     18.05.2020r. Temat : Wymowa głoski  s -sz

                                            25.05.2020r. Temat : Wymowa głoski  k-g- różnicowanie

                                25.05.2020r. Temat : Wymowa głoski  c- cz - różnicowanie

                               25.05.2020r. Temat : Wymowa głoski  f-w - różnicowanie

                               25.05.2020r. Temat : Wymowa głoski  l

                               25.05.2020r. Temat : Wymowa głoski  t

                                25.05.2020r. Temat : Wymowa głoski  r

                                            01.06.2020r. Temat : Ćwiczenia wymowy głoski  k-g- różnicowanie

                                            01.06.2020r. Temat : Ćwiczenia wymowy głoski  sz, ż, cz, dż 

                                            01.06.2020r. Temat : Ćwiczenia wymowy głoski  w, f - różnicowanie

                                            01.06.2020r. Temat : Ćwiczenia wymowy głoski  t

                                            01.06.2020r. Temat : Ćwiczenia wymowy głoski  l

                                            01.06.2020r. Temat : Ćwiczenia wymowy głoski  r

                                                  08.06.2020r. Temat : Wymowa głoski  r

                                     08.06.2020r. Temat : Wymowa głoski  p-b- różnicowanie

                                     08.06.2020r. Temat : Wymowa głoski  d

                                     08.06.2020r. Temat : Wymowa głoski  dz-dż

                                      08.06.2020r. Temat : Wymowa głoski k-g

                                      08.06.2020r. Temat : Wymowa głoski l

                                                                 15.06.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski d

                                                                 15.06.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głosek z-ż

                                                                 15.06.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głosek k-g

                                                                 15.06.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski l

                                                                 15.06.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głoski r

                                                                 15.06.2020r. Temat : Ćwiczymy wymowę głosek p-b

                                                 22.06.2020r. Temat :  Wymowa głoski  r

                                                  22.06.2020r. Temat :  Wymowa głoski  d

                                                  22.06.2020r. Temat :  Wymowa głoski  l

                                                   22.06.2020r. Temat :  Wymowa głosek  p-b- róznicowanie

                                                   22.06.2020r. Temat :  Wymowa głosek c-dż- róznicowanie

                                                    22.06.2020r. Temat :  Wymowa głosek k-g- róznicowanie