Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dzieci 5-6 letnich

 ,, Już czas, już czas odchodzimy, bo już szkoła wzywa nas...."  tak śpiewały przedszkolaki, które żegnały się z przedszkolem, a po wakacjach rozpoczną edukację w szkole podstawowej. Dzieci zaprezentowały program artystyczny  podsumowujący ich czas spędzony w przedszkolu. Dzieci otrzymały pamiatkowe dyplomy ukończenia przedszkola i skromne upominki. Życzymy powodzenia i samych szóstek w szkole!