Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby

     Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku w roku szkolnym 2016/2017 po raz drugi   przystąpiło do realizacji programu edukacyjnego „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”, który został opracowany przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. Koordynatorką programu jest pani  Beata Wankowska.

Podczas pierwszego spotkania z uczestnikami programu spotkał się Jan Maćkowiak – prezes PCK w Wągrowcu, który zapoznał dzieci 5-letnie z symbolem międzynarodowej organizacji oraz głoszonymi ideałami. Wszystkie dzieci uczestniczące w programie otrzymały kolorowanki oraz legitymacje członka Klubu Wiewiórka PCK, w których będą zbierać podpisy z pobytu u stomatologa. Dzieci w czasie spotkania mówiły o wykonywanych przez nich dobrych uczynkach i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacjach szczególnych.