Rekrutacja do Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do Przedszkola „Leśne Ludki”
 
w Mieścisku na rok szkolny 2017/2018
 
 
Kontynuacja wychowania przedszkolnego
 
Rodzice / opiekunowie dzieci  uczęszczających do Przedszkola „Leśne Ludki”
 
w Mieścisku składają na kolejny rok szkolny Deklarację kontynuacji edukacji
 
przedszkolnej w terminie od 13 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017 r.
 
Nabór do Przedszkola „Leśne Ludki” rozpocznie się 20 lutego 2017 r.  
 
Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w Zarządzeniu Nr 240
 
Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 stycznia 2017 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola:
 
1. od dnia 20.02.2017r. do 13.03.2017r. - składanie wniosków o przyjęcie
 
do przedszkola do dyrektora przedszkola
 
2. od dnia 14.03.2017r. - do dnia 20.03.2017r. - weryfikacja wniosków przez
 
komisję rekrutacyjną
 
3. w dniu 21.03.2017 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
 
rekrutacyjną list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów
 
poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz
 
na stronie internetowej przedszkola
 
4. od dnia 22.03.2017r. do dnia 03.04.2017r. - potwierdzenie przez
 
rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do
 
przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
 
5. 06.04.2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
 
poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz
 
na stronie internetowej przedszkola.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola:
 
1. od dnia 07.04.2017r. do 19.04.2017r. - składanie wniosków o przyjęcie
 
do przedszkola do dyrektora przedszkola
 
2. od dnia 20.04.2017r. - do dnia 25.04.2017r. - weryfikacja wniosków przez
 
komisję rekrutacyjną
 
3. w dniu 15.05.2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
 
rekrutacyjną list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów
 
poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz
 
na stronie internetowej przedszkola
 
4. od dnia 16.05.2017r. do dnia 19.05.2017r. - potwierdzenie przez
 
rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do
 
przedszkola przez złożenie pisemnego oświadczenia
 
5. 22.05.2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
 
poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz
 
na stronie internetowej przedszkola.
 
Dokumenty jakie należy złożyć:
 
1. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018
 
2. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – dołączone do każdej
 
karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
 
3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
 
4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 
Załączniki do pobrania:
 
1. Zarządzenie Nr 240 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 stycznia 2017 r.
 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
 
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola
 
na rok szkolny 2017/2018
 
2. Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2017/2018
 
3. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018
 
4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – dołączone do każdej
 
karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018
 
5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
 
6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka