Pasowanie na Przedszkolaka

 

Dnia 16 i 18 pażdziernika 2012r. w Przedszkolu ,,Leśne Ludki" w Mieścisku,

odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Pasowania dokonała

Dyrektor Przedszkola Pani Danuta Ciszewska. Dzieci z grup najmłodszych

jak i grupy zerówkowe po uroczystej przysiędze zostały  prawdziwymi przedszkolakami

Przedszkola ,,Leśne Ludki" w Mieścisku.