Jasełka w Domu Opieki Społecznej w Jabłkowie

Dnia 21 grudnia  dzieci z grupy ,,Misie „ wraz z wychowawczynią panią Beatą,  złożyli wizytę w Domu Pomocy Społecznej „ Nasz Dom” w Jabłkowie. Zaprezentowane zostało tam przedstawienie Jasełek, które było darem serca naszych dzieci dla mieszkańców wspomnianej placówki. Gra małych aktorów oraz ich zaangażowanie dostarczyło wielu wzruszeń, a także zachęciło wszystkich widzów do aktywnego udziału poprzez wspólne kolędowanie. Spotkanie wzbudziło wiele emocji nie tylko wśród ludzi, którzy „jesień” swego życia spędzają w DPS, ale również wśród naszych dzieci, którzy podarowali im najwspanialszy prezent – szacunek, podziw oraz chwile radości. Podziękowaniom nie było końca, a najlepszą oceną naszego pobytu jest zaproszenie do ponownej wizyty. Na zakończenie mieszkańcy DPS obdarowani zostali przez dzieci upominkami.

Chwile w Domu Pomocy Społecznej na długo pozostaną w naszej pamięci i sercach, a my przekonaliśmy się jak niewiele trzeba, aby sprawić drugiemu człowiekowi radość i choć przez chwilę pozwolić zapomnieć o szarości dnia.